پایان نامه پیش رو در 65 صفحه و در قالب ورد تهیه گردیده و در زیر به شرح فهرست مطالب و چکیده ای از آن اشاره شده است.

چکیدهمقدمه
اشتغال زنان حقی برابر با نیازهای اقتصادی
تاریخچه
نقل یک سلیقه تاریخی راجع به قضاوت
طرح مسئله
جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل
اشتغال زنان در جامعه
بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و اشتغال
بهداشت
انگیزه زنان در ورود به بازار کار
موانع اشتغال
هدف و ضرورت
دیدگاه نظری
عوامل مختلف تأثیرگذار
موانع اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران
عوامل فردی
عوامل اجتماعی
عوامل فرهنگی
دانلود پایان نامهعوامل اقتصادی
وضعیت حقوق و قوانین


بانک پایان نامه|دانلود پایان نامه رشته های مختلف منبع : بانک پایان نامه|دانلود پایان نامه رشته های مختلف |پایان نامه بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان
برچسب ها : زنان ,اشتغال ,نامه ,پایان نامه ,اشتغال زنان